Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Phong

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcstanphong@edu.viettel.vn