Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 243
Năm 2022 : 2.681
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên môn năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

A*   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 -     Xuất phát từ phương hướng nhiệm vụ năm học theo sự chỉ đạo của Bộ GD- ĐT, của Sở GD – ĐT THÁi BÌNH; từ nhu cầu tăng cường xã hội hóa giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

-       Xuất phát từ tình hình kinh tế - xã hội trong giai đoạn hòa nhập và mở cửa, có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng không thiếu những yếu tố tiêu cực.

-        Tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiểm họa ma túy xâm nhập học đường, gây nhiều khó khăn cho công tác giáo dục học sinh ở trường.

-         Căn cứ tình hình đặc điểm chung và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 -2016 của trường;

-      Căn cứ vào yêu cầu giáo dục của xã hội, của phụ huynh, kế hoạch chuyên môn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Tân Phong được Ban Giám hiệu nhất trí như sau:

                 B *  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG

     1. Nâng cao chất lượng dạy học và hiệu suất đào tạo học sinh cả về 2 mặt: Hạnh kiểm và học lực để tạo niềm tin nơi phụ huynh và khẳng định vị trí, vai trò giáo dục của nhà trường đối với xã hội.

               2. Chỉ tiêu đào tạo:

                    -  Học sinh lớp 9 đủ điều kiện xét TN 100%

                     -  Học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 100%

      -  Học sinh các khối lớp khác cuối năm được lên lớp 100% (trong đó học sinh được lên lớp thẳng không thi lại là  90.75%)

3. Xây dựng hoàn thiện công tác các tổ bộ môn nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy chế chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các thành viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và mục tiêu đào tạo.

4. Tích cực phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong việc học tập để xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực.

5. Tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.

6. Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử.

    C *  NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ MÀ TỔ CHUYÊN MÔN VÀ MỖI GIÁO VIÊN PHẢI THỰC HIỆN.

I.       Khâu soạn giảng

1.     Giáo án:

  Mỗi giáo viên phải có giáo án đầy đủ, soạn đúng theo phân phối chương trình của Bộ - Sở GD – ĐT hoặc theo chủ đề

  Giáo án phải:

-        Thực hiện được nội dung kiến thức cơ bản đầy đủ, chính xác và làm nổi bật được yêu cầu trọng tâm;

-         Thể hiện được phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học sinh trong học tập;

-          Hệ thống câu hỏi phù hợp, có gợi ý và định hướng trả lời nhằm phát huy và phát triển năng lực trí tuệ của cả 4 loại học sinh: Giỏi, khá, trung bình và yếu;

-          Thể hiện sự phân bổ thời gian hợp lý cho các phần, mục của bài, tiết dạy; 

-          Có lưu ý hệ thống câu hỏi kiểm tra bài cũ và phàn dặn dò để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm truy bài học sinh và ghi báo bài cuối tiết dạy.

2.       Phải sử dụng đồ dùng dạy học theo yêu cầu tiết dạy và cố gắng thực hiện đầy đủ các tiết thực hành thí nghiệm trong điều kiện, khả năng cho phép.

3.      Thực hiện nghiêm túc lịch báo giảng:

-          Lên kế hoạch giảng dạy trước một tuần, cập nhập từng tuần và để lại văn phòng không mang về nhà;

-        Những thay đổi tiết dạy phải được điều chỉnh để khớp với tiết dạy, thời điểm thực dạy ghi trên sổ đầu bài trên lớp.

4.      Phải cập nhập sổ đầu bài sau mỗi tiết dạy, ghi đầy đủ các cột, mục, theo yêu cầu trên sổ đầu bài, cho điểm và xếp loại tiết học chính xác, khách quan.

5.      Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu: Không đi trễ, về sớm, không bỏ tiết. Mọi thay đổi hoặc nhờ dạy thay phải báo cáo Ban Giám hiệu để được điều chỉnh, phân công.

6.      Mỗi giáo viên phải có kế hoạch cho các tiết dạy, có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém ở bộ môn mình phụ trách. Kế hoạch phải cụ thể từng tuần và phải báo cáo cụ thể trên sổ báo bài của lớp.

7.      Từng học kỳ, giáo viên phải có kế hoạch ôn tập kiểm tra giữa học kỳ cho học sinh

-        Đề cương ôn tập phải đảm bảo trọng tâm kiến thức ôn tập và gây được hứng thú học tập ở học sinh cho bộ môn mình.

II.     Khâu kiểm tra, cho điểm:

1.     Giáo viên bộ môn phải kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm trong kế hoạch truy bài, kiểm tra bài học và tập vở học sinh. Chú ý soạn hệ thống câu hỏi truy bài gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Soạn đáp án hoặc chỉ rõ đáp án nằm ở phần, mục nào trong vở ghi học sinh.

2.     Phải nắm vững lịch kiểm tra tập trung của nhà trường và phải nộp đề kiểm tra đúng thời gian quy định. Đề bài phải đảm bảo nhằm vào trọng tâm và đảm bảo vận dụng được kiến thức và kỹ năng thực hành.

3.     Kiểm tra, chấm trả bài nghiêm túc chính xác, đúng theo phân phối chương trình và kế hoạch kiểm tra. Trả và sửa bài cho học sinh, nếu có thay đổi, cũng không quá 1 tuần tính từ ngày kiểm tra.

4.     Quy định số cột kiểm tra:

 -    Môn học phải hoàn thành số cột điểm tối thiểu theo quy định

5.     Giáo viên bộ môn phải báo điểm từ ngày 25 đến 30 cuối mỗi tháng để giáo viên chủ nhiệm hoàn thành việc báo điểm từ ngày 01 đến 05 đầu tháng sau cho phụ huynh trên phiếu liên lạc.

6.     Giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện nghiêm túc việc truy bài, chấm và báo bài từng ngày cho phụ huynh. Thực hiện nghiêm túc việc báo điểm và nhận xét trên phiếu liên lạc từng tháng cho phụ huynh.

III.  Khâu sinh hoạt, hội họp và tham gia phong trào

1.     Phải tham gia đầy đủ các kỳ họp hội đồng sư phạm hat chuyên môn của Tổ, có sổ ghi chép nghiêm túc. Vắng mặt phải xin phép và ghi lại nội dung cuộc họp sau đó để thực hiện đồng bộ.

2.     Sinh hoạt chuyên môn phải thực sự đi sâu vào nội dung phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm chuyên môn sau mỗi tiết dạy, tiết dự, chú trọng những tiết khó dạy. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng: Thầy chủ đạo, trò chủ động, để phát huy năng lực sáng tạo và hứng thú học tập ở học sinh.

3.     Các tổ chuyên môn phải lên kế hoạch thao giảng và tiết dạy tốt trước 1 tuần và sắp xếp phân công người dạy. người dự.

4.     Sau tiết dự. người dạy và những người dự phải sắp xếp ngồi lại họp rút kinh nghiệm cho tiết dạy. Có ghi biên bản thống nhất việc đánh giá, xếp loại tiết dạy.

5.     Người dự phải nộp lại phiếu dự giờ, trong đó có phần ghi chép nội dung tiết dự, những nhận xét rút kinh nghiệm và đánh giá cho điểm, xếp loại tiết đã dự trong sự thống nhất với người dạy và nhóm người dự.

6.     Mỗi học kỳ, giáo viên bộ môn phải:

-          Đăng ký ít nhất 2 tiết thao giảng

-          Tham gia ít nhất 2 tiết dự giờ đồng nghiệp

-          Giáo viên được thanh tra chuyên môn toàn diện phải đằn ký 2 tiết thao giảng.

7.     Mỗi tổ chuyên môn lên kế hoạc thao giảng 1 tiết/ 1 năm

8.     Tổ chuyên môn phải đảm bảo việc kiểm tra giáo án, sổ điểm và các loại sổ sách khác cùng với việc thực hiện quy chế chuyên môn của mỗi giáo viên ít nhất 2 lần / HK

       

 

 

 

 

                D  * KẾ HOẠCH CHI TIẾT

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

8/2015

Và 9/2015

- Họp Hội đông sư phạm đầu năm

BGH – GV – CNV

- Biên chế lớp

BGH – GV

 

- Phân công chuyên môn

BGH

 

- Khai giảng năm học

BGH – GV - CNV

 

-Thực hiện việc quản lý nề nếp, kỷ luật, trật tự học sinh

- Kiểm tra chất lượng đầu năm

- Hướng dẫn phương pháp học tập các môn

 

 

GVCN –HS

 

-Thực hiện chương trình tuần 1 đến tuần 8

 

GV - HS

 

- Họp tổ chuyên môn, phổ biến quy định về sổ sách:

+ Sổ báo giảng

+ Giáo án

+ Sổ điểm cá nhân

+ Sổ gọi tên, báo điểm

+ Sổ quản nhiệm

+ Sổ sinh hoạt chuyên môn, tổ, nhóm

 

 

 

 

BGH –TTCM – GV

 

-Kế hoạch dự giờ các tổ

BGH –GV -HS

 

- Kế hoạch tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn

 

TTCM

 

-Kế hoạch chuyên môn cá nhân

GV

 

- Kế hoạch quản lý việc học tập của HS

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2015

- Thực hiện chương trình tuần 9 -13

GV – HS

 

- Tổ chức kiểm tra các môn năng khiếu

 

GV – HS

 

- GVBM đăng ký thao giảng

- Thao giảng tổ chuyên môn

 

GV – HS

 

- Học sinh đăng ký học tốt

HS

 

- Kiểm tra sổ sách GVCN

BGH

 

- Họp Hội đồng sư phạm

BGH – GV - CNV

 

- Họp tổ trưởng chuyên môn

BGH –TTCM

 

- Họp tổ - Nhóm chuyên môn

TTCM – GV

 

- Kiểm tra sổ đầu bài các khối

BGH

 

-Kiểm tra việc thực hiện sổ sách chuyên môn

 

GV – HS

 

- Kiểm tra giữa kỳ I

GV – HS

 

-Đẩy mạnh công tác dự giờ đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn

 

TTCM – GV – HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2015

- Thực hiện chương trình tuần 14 -17

-Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 /11 ( Sinh hoạt ngoại khóa, làm báo tường, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của ngành…)

 

 

 

GV – HS

 

- GV – HS tiếp tục đăng ký dạy tốt, học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

 

GV – HS

 

- Họp Hội đồng sư phạm

BGH-GV – CNV

 

- Họp Tổ trưởng chuyên môn

BGH - TTCM

 

- Củng cố, xây sựng thêm phòng thí nghiệm, thư viện

 

BGH –GV

 

- Tiếp tục công tác phụ đạo học sinh

GV – HS

 

- Thanh tra chuyên môn toàn diện giáo viên

 

BGH – TTCM

 

- Tổ chuyên môn sơ kết công tác đăng ký học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Tổ CM

 

- Tổ trưởng chuyên môn + Giáo viên bộ môn thống nhất nội dung ôn tập Học kỳ I

 

TTCM – TTCM – GV

 

- Chuẩn bị danh sách thi Học kỳ I khối 10, 11, 12

BGH

 

- Lê kế hoạch ôn tập học kỳ I

GV

 

-Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH – GV – CNV - HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2015

- Thực hiện chương trình tuần 18, 19

GV –HS

 

- Họp Hội đồng sư phạm, sơ kết học kỳ I

 

BGH – GV – CNV

 

- Họp Tổ trưởng chuyên môn phổ biến nội dung thi Học Kỳ I do Phòng, Sở GD – ĐT chỉ đạo

 

BGH –TTCM – GV

 

- Tiếp tục phát huy các môn năng khiếu cho học sinh

 

GV – HS

 

- Tiếp tục công tác thanh tra chuyên môn

BGH – TTCM

 

- Thi Học Kỳ I

BGH – GV

 

- Các bộ môn vưa giảng vừa tranh thủ ôn tập cho HS

 

GV – HS

 

- Thành lập hội đồng coi thi và chấm thi

 

BGH – GV

 

- Tổ trưởng chuyên môn nhắc lại cách tính điểm TB các bài kiểm tra và TB học kỳ

TTCM

 

- GVBM chấm bài thi và lập các biều mẫu thống kê

 

GV

 

- GV nộp điểm thi và bài thi học kỳ I

GV

 

- Sinh hoạt ngoại khóa

Chi đoàn

 

01.2016

- Nghỉ Tết dương lịch

 

 

 

- Thực hiện chương trình học kỳ II ( Tuần 20 -23)

 

GV –HS

 

- Lập kế hoạch tăng tiết cho học sinh cuối cấp

GV – HS

 

- GVCN giao điểm sơ kết học kỳ I về BGH

- Kiểm tra việc thực hiện sổ điểm

 

BGH – GVCN

 

- Thành lập hội đồng xét thi đua khen thưởng

 

BGH – GV

 

- Xét duyệt 2 mặt: Hạnh kiểm, Học lực HS

 

BGH – GVBM – GVCN

 

- Họp Hội đồng thi đua HKI

BGH - HĐTĐ

 

- Tổ trưởng chuyên môn nộp báo cáo thống kế

 

TTCM

 

- Kỷ niệm ngày SV – HS

BGH – HS

 

- Nghỉ HKI

 

 

- Họp Ban thường trực hội PHHS

BGH – Hội PHHS

 

- Đại hội PHHS Học kỳ I

BGH – PHHS

 

- Sơ kết công tác thanh tra toàn diện

BGH – TTCM

 

- Báo cáo Sơ kết học kỳ I cho Sở

TTCM

 

- Hoàn tất phần ghi điểm. xếp loại HK I và vào học bạ

 

GVCN

 

- Sơ kết và khen thưởng Học Kỳ I

BGH – GV – HS

 

- Họp Hội đồng sư phạm sơ kết Học kỳ I trong giáo viên và chúc tết GV – CNV, nghỉ tết Nguyên Đán

 

BGH – GV – CNV

 

02/2016

- Học sinh đăng ký học tốt

HS

 

- Thực hiện chương trình tuần 24 – 27

 

GV – HS

 

- Lập kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu, kém

 

GV – HS

 

- Giáo viên tiếp tục đăng ký dạy tốt

GV – HS

 

- Củng cố nề nếp, trật tự, vệ sinh, kỷ luật học sinh

 

GVCN – GVBM

 

03/2016

- Thực hiện chương trình tuần 28 -31

GV –HS

 

- Họp Hội đồng sư phạm

BGH – GV – CNV

 

- Hợp chuyên môn

BGH – TTCM

 

- Giáo viên tiếp tục đăng ký dạy tốt HK II

 

GVBM

 

- Học sinh đăng ký học tốt học kỳ II

HS

 

- Kiểm tra sổ chuyên môn: Sổ điểm, giáo án…

 

TTCM – BGH

 

- Các nhóm bộ môn, các khối dạy phụ đạo lên kế hoạch giảng dạy, ôn tập và nâng cao chất lượng nộp cho BGH

 

TTCM - GVBM

 

- Chuẩn bị nội dung ôn tập các môn thi Học kỳ II.

 

GVBM

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ nghề phổ thông

BGH- GVDN

 

- Tổ trưởng chuyên môn thống nhất nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT

 

TTCM

 

- Họp tổ trưởng chuyên môn + GVCN để thống nhất để thống nhất biện pháp quản lý học sinh cuối năm

 

 

BGH – TTCM

 

- Hướng dẫn lại phương pháp ôn tập các bộ môn

 

GVBM – GVCN

 

04/2016

- Thực hiện chương trình tuần 33 -37

 

GV - HS

 

 

- Họp hội đồng sư phạm và tổ trưởng chuyên môn

 

BGH – GV – CNV

 

- Kế hoạch ôn tập Học kỳ II

GV

 

- Tổ trưởng chuyên môn chuẩn bị sẵn đề của những môn không thi đề của Phòng- Sở.

 

TTCM

 

- Chuần bị danh sách và phòng thi cho học sinh các khối lớp

 

BGH

 

- GVBM nộp đề thi HKII + biểu điểm và đáp án

GVBM

 

05/2016

- Thi học kỳ II – Tổng kết điểm

- Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng – Xét duyệt cuối năm

- Hoàn tất chương trình học và ôn tập ở tất cả các bộ môn

 

 

BGH – GV –HS

 

- Hoàn tất sổ điểm + Học bạ

GVBM – GVCN

 

- Ký duyệt sổ điểm + Học bạ

BGH – GV – GVCN

 

- Bình chọn thi đua cuối năm

BGH – GV – HS

 

- Tổng kết phát thưởng HS – GV – CBNV

 

BGH – GV –HS

 

- Tổ chức xét TN lớp 9

 

BGH - GVCN

 

 

Tân Phong, ngày 05 tháng 09 năm 2015

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

 

 

 

                                                                                                                Đỗ Xuân Toàn

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Ngọc Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới