Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 243
Năm 2022 : 2.681
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG GD& ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 07/KH-THCS

Tân Phong, ngày 02 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

 

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

Căn cứ Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục”;

          Căn cứ Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình “Về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình”;

Căn cứ công văn số 502/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình “Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018”;

Căn cứ báo cáo số 38/BC-GDĐT ngày 04/8/2017 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư “Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018”, công văn số 02/HD-THCS ngày 28/8/2017 của Phòng GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS;

          Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường THCS Tân Phong và tình hình thực tế ở địa phương, Trường THCS Tân Phong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

 

PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG

          I. Đặc điểm tình hình

- Địa chỉ: Thôn Ô Mễ 2, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại : 0363.633.067

1. Hiện trạng quy mô số lượng, đội ngũ CB GV và HS, CSVC của nhà trường.

* Năm học 2017-2018, Trường THCS Tân Phong có 431 học sinh, được biên chế thành 14 lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Toàn trường

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

4

117

4

108

3

100

3

106

14

431

 

* Đội ngũ CB, GV, NV:

- Tổng số CB, GV, NV của nhà trường: 36; nữ: 27

Trong đó: biên chế: 33; hợp đồng: 03.

- Số CBQL: 02; nhân viên: 02; giáo viên: 32 (có 02 GV hợp đồng).

- Trình độ chuyên môn CB, GV, NV trong biên chế:

Đạt chuẩn: 100%; trên chuẩn: 29/33 = 87,88%.

- Đảng viên: 18/33 đồng chí, chiếm tỷ lệ 57,58% (Đảng viên chính thức: 18)

* Cơ sở vật chất:

- Nhà trường hin có 18 phòng hc cho 14 lp, trong đó có 13 phòng kiên cố, 05 phòng học cấp 4.

- Các phòng hc có đủ h thng ca đảm bo an toàn, thoáng mát; có h thng đin chiếu sáng, h thng qut, đảm bo mát v mùa hè, m v mùa đông.

Trong các phòng hc được trang b mi phòng 10 b bàn ghế hc sinh, bàn ghế giáo viên, bng chống lóa theo đúng quy cách hin hành.

- Nhà trường hiện có 05 phòng b môn, trong đó có 03 phòng loi I; 02 phòng loại II. Có 25 máy tính được kết nối mạng internet, 02 bảng thông minh, 03 máy chiếu projector.

Cảnh quan nhà trường  luôn xanh - sạch - an toàn - thân thiện.

2. Thuận lợi:

- Tân Phong là một xã tình hình an ninh chính trị ổn định; Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể quan tới sự nghiệp giáo dục; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao vì vậy cha mẹ học sinh có điều kiện quan tâm chăm lo tới việc học tập của con em.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Tân Phong đoàn kết, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều giáo viên năng lực chuyên môn vững vàng, có ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, CSTĐ cấp cơ sở 3 năm gần đây luôn đạt trên 50%; có GVDG cấp tỉnh). Đa số đang trong độ chín của nghề nghiệp.

- Học sinh về cơ bản chăm ngoan, thông minh; học tập có mục đích, có động cơ, có ý chí. Phong trào học tập của học sinh những năm gần đây tương đối tốt.

- Ban đại diện CMHS đồng thuận luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động GD và xây dựng tu bổ CSVC.

3. Những khó khăn:

- Ngân sách của địa phương dành cho nhiều mục tiêu nên không có nguồn để chủ động đầu tư xây dựng CSVC trường học do đó phần lớn nguồn kinh phí phải nhờ vào sự hỗ trợ của CMHS trong việc tiếp tục bổ sung, tăng cường CSVC. Việc xây dựng các hệ điều kiện trường chuẩn Quốc gia gặp nhiều khó khăn.

- Là địa phương cận thị, cận giang, có chợ, có Trường Đại học Thái Bình; gần trường có nhiều đối tượng xấu tụ tập, du nhập nhiều mặt trái của xã hội, nhiều tai - tệ nạn (riêng thôn Hóp có 20 người nghiện có số) nên cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới việc giáo dục học sinh. Đa số các gia đình bố mẹ bận mải đi làm công ty, đi làm ăn xa nên việc quản lý giáo dục con em còn hạn chế.

- Một bộ phận học sinh chưa thực sự chăm học, chưa ngoan, thiếu tính tự giác.

- Đội ngũ giáo viên năm học 2017 - 2018:

+ Chưa đảm bảo về cơ cấu, vẫn còn tình trạng môn thiếu, môn thừa (Văn -Toán 18 GV thừa quá nhiều trong khi đó lại không có GV Sinh, Địa, GDCD, thiếu GV TD; không có văn phòng, thư viện chuyên trách).

+ Một bộ phận giáo viên chưa thực sự cố gắng, chưa có trách nhiệm cao trong công tác giáo dục của mình, nhất là sự cố gắng nâng cao tay nghề; không có các cá nhân nổi trội có thể tham gia các hoạt động chuyên môn ở cấp huyện.

Đó là khó khăn trong việc sử dụng, sắp xếp đội ngũ và phần nào ảnh hưởng tới chất lượng dạy học và giáo dục.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, năm học 2017-2018, Trường THCS Tân Phong tích cực phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử”. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm đạt kết quả cao trong công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình;

2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý. Nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản. Xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội. Tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ quản lý, đứng đầu là Hiệu trưởng với chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên;

3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. ĐMKTĐG kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học. Khắc phục triệt để các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử;

4. Quan tâm đầu tư các hệ điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt đối với các trường THCS tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới. Áp dụng nhân rộng những thành tố tích cực của mô hình THM ra các trường trên địa bàn. Tổ chức khảo sát đánh giá rút kinh nghiệm để năm học tiếp theo tổ chức thực hiện tốt hơn. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục. Chuẩn bị các hệ điều kiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK trong thời gian tới;

5. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Tăng cường kỷ cương nề nếp, chất lượng và hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các cuộc thi của ngành bằng những những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường, thông qua đó rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên và học sinh.

III. Những chỉ tiêu phấn đấu chung

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.    

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Tổ khoa học xã hội, tổ khoa học tự nhiên đạt tổ tiên tiến xuất sắc.

- Liên đội tiên tiến xuất sắc.

PHẦN II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

A. Công tác số lượng, phổ cập

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

- Duy trì 100% sĩ số học sinh hiện có. Không để học sinh bỏ học  trong năm học.

- Phấn đấu đạt phổ cập giáo dục THCS cấp độ 3 (theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT)

          2. Các biện pháp thực hiện:

Toàn trường có 431 học sinh  gồm 14 lớp, trong đó:

Khối 6 có 4 lớp với 117 học sinh.

Khối 7 có 4 lớp với 108 học sinh.

Khối 8 có 3  lớp với 100 học sinh.

Khối 9 có 3 lớp với 106 học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học làm tốt việc huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, duy trì sĩ số ổn định.

- Quan tâm hơn tới các nội dung có ảnh hưởng lớn tới việc huy động, duy trì, quản lý sĩ số học sinh như: Công tác chủ nhiệm lớp, công tác GD học sinh cá biệt, XHH công tác SL-PC (tổ chức chuyên đề GVCN ngay từ đầu năm học cho CBGV) huy động sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền, Ban đại diện CMHS và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống,... thu hút học sinh tới trường.

          - Làm tốt công tác tư vấn, giúp đỡ học sinh, phân luồng sau THCS phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nhận thức của học sinh. Nắm vững, tổng hợp chính xác số liệu học sinh học lên THPT, GDTX cấp THPT hoặc các trường dạy nghề sau xét tốt nghiệp THCS tại địa phương (GVCN lớp 9 có trách nhiệm thống kê theo mẫu nộp về trước 15/9 hàng năm)

- Đưa chỉ tiêu vận động học sinh ra lớp học và duy trì sĩ số vào tiêu chuẩn các đợt thi đua để đánh giá xếp loại lớp và xếp loại thi đua giáo viên cuối năm học.

- Kịp thời phát hiện những dấu hiệu học sinh bỏ học để phối hợp cùng gia đình động viên các em ra lớp. Không để tình trạng các em nghỉ học dài ngày dẫn đến tình trạng chán học. Đặc biệt quan tâm tới các em có học lực yếu kém, các em học sinh chưa chăm, chưa ngoan, các học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn

- Phối hợp với Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học của xã, của thôn xóm, dòng họ, hội khuyến học của trường tặng quà, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, cùng nhà trường vận động học sinh bỏ học ra lớp.

- Thông qua các diễn đàn của các tổ chức đoàn thể trong xã tuyên truyền, vận động các bậc cha mẹ học sinh có con em bỏ học ra lớp học.

- Phân công giáo viên dạy các lớp GDTX cấp THCS, tích cực vận động học sinh ra lớp, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao tỷ lệ phổ cập THCS.

         - Kiện toàn Ban chỉ đạo làm phổ cập, phân công phân nhiệm cụ thể từng thành viên, chia 7 nhóm phụ trách 7 thôn để làm phối hợp tốt với các nhóm của mầm non, tiểu học.

         - Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động nghiên cứu và triển khai Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014  “Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 “Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC” của Bộ GD&ĐT đến CB, GV tại đơn vị.

- Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý PCGD XMC; cập nhật số liệu trên phần mềm phổ cập online đảm bảo tính liên thông, cập nhật, chính xác giữa 3 cấp học. Nâng cao kỹ năng khai thác ƯDCNTT cho CBGV trong công tác phổ cập GD THCS (Nhập CSDL phổ cập, quản lý, xử lý các dữ liệu, thống kê báo cáo, in ấn hệ thống sổ sách hồ sơ quản lý,…)

          - Duy trì nề nếp làm phổ cập của CBGV trong nhà trường (Kế hoạch, quản lý chỉ đạo, hồ sơ PC, xử lý trao đổi thông tin và báo cáo kịp thời chính xác). Phối hợp với các trường tiểu học, mầm non, với ngành học GDTX để làm PC THCS cho các đối tượng từ 11 - 25 tuổi. Chuẩn bị hồ sơ, số liệu đầy đủ chính xác để Phòng GD&ĐT kiểm tra, duyệt và công nhận kết quả phổ cập.

          B. Hoạt động dạy - học và các hoạt động chuyên môn

I. Giáo dục đạo đức - tư tưởng chính trị

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực thực hiện các cuộc vận động theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác”; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; cuộc vận động "Hai không"...

- Thực hiện tốt NQ 02 của Đảng bộ huyện Vũ Thư về chấn chỉnh ,kỷ cương nển lếp của cán bộ công chức viên chức

- Phấn đấu về hạnh kiểm của học sinh: 

 + Loại tốt: 75 - 80,5%;

+ Loại khá: 15- 20,5%;  + Loại yếu: < 0,5 . Không có học sinh vi phạm pháp luật

2. Các biện pháp thực hiện:

a/ Nâng nhận thức cho CB, GV, NV và học sinh:

-Chỉ đạo dạy chuyên đề đạo đức ,tư tưởng , phong cách Hồ Chí Minh vào tuần 7,8 của tháng 10

- Quán triệt , triển khai  NQ 02 của Đảng bộ huyện Vũ Thư về chấn chỉnh ,kỷ cương nển lếp của cán bộ công chức viên chức đến công chức , viên chức ,người LĐ

- Nhà trường chỉ đạo phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tập trung triển khai cho GV và HS học lại và nắm vững những văn bản, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành như: Điều lệ nhà trường, nội quy, quy chế chuyên môn, Pháp lệnh dân số, KHH gia đình, Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo,... Trên cơ sở đó, tổ chức cho CB, GV, NV và HS đăng ký và cam kết thực hiện tốt chính sách pháp luật cũng như các quy định và chuẩn mực đạo đức; cam kết không sinh con thứ 3, không vi phạm về dạy thêm - học thêm.

- Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục. Chú trọng rèn luyện tư cách phẩm chất nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng với phương châm nắm vững, hiểu sâu để vận dụng thực hiện cho đúng.  

- Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học cho HS được tìm hiểu về truyền thống, về lịch sử nhà trường, những tấm gương tiêu biểu

của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh. Tiếp tục bổ sung thu thập thêm thông tin, tư liệu để làm phòng truyền thống nhà trường.

- Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các cuộc thi do ngành tổ chức. Xây dựng chuyên mục "Nhà giáo với đạo đức nghề nghiệp - Nhà giáo với Pháp luật" trên trang web trường và tham gia đóng góp tin bài cho trang web của Phòng GD&ĐT. Tổ chức một số buổi nói chuyện trong CB, GV, NV và HS, qua đó góp phần giáo dục về phẩm chất chính trị, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp; ý thức tôn sư trọng đạo trong học sinh.

- CB, GV, NV gương mẫu trong phong trào người tốt, việc tốt và nêu cao đạo đức nhà giáo, xây dựng trường học thân thiện thông qua hành vi giao tiếp ứng xử của mình trong và ngoài nhà trường; nhất là thái độ hành vi ứng xử của GV với GV; GV với HS, với CMHS, cán bộ nhân dân điạ phương,... luôn phải thân thiện, lịch sự, đảm bảo tính văn hoá, tính giáo dục.

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử cho CB, GV, HS và triển khai thực hiện nghiêm túc trong năm học. Thực hiện kỷ cương nề nếp trong các hoạt động; thực hiện quy chế công khai, dân chủ trong quản lý điều hành, phản ánh đúng thực trạng; xây dựng đội ngũ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện phong trào đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt với phương châm thiết thực, hiệu quả; quan tâm chia sẻ, động viên giúp đỡ trong học tập, rèn luyện; giải quyết, tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn trong tư tưởng, tình cảm; động viên bằng vật chất trong các dịp lễ tết, khai giảng năm học,… Kết quả chăm sóc đỡ đầu HS khó khăn, HS cá biệt sẽ được đánh giá dựa trên sự tiến bộ của HS trong học tập, rèn luyện.

b/ Dạy tốt môn GDCD:

Kết hợp dạy lồng ghép - tích hợp các nội dung kiến thức có liên quan tới giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục gia đình và giáo dục giới tính,... giáo dục ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường; giáo dục trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai tệ nạn xã hội đặc biệt là việc giáo dục tình bạn, tình thầy trò, kiên quyết ngăn chặn những hành vi gian lận, bạo lực trong nhà trường. Kết hợp đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kĩ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

- GV dạy môn GDCD trong quá trình dạy cũng như khi kiểm tra đánh giá HS phải nghiên cứu, đưa vào bài dạy, vào đề kiểm tra những nội dung giáo dục mang tính thực tiễn, quan tâm đến những vấn đề thời sự, những vấn nạn trong trường, ở địa phương, xã hội quan tâm; dành một phần hợp lý cho xử lý và giải quyết tình huống đạo đức.

- Tăng cường giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh: Kỹ năng ứng xử hợp lý các tình huống trong cuộc sống, kỹ năng phòng ngừa bạo lực và tệ nạn xã hội, phòng ngừa đuối nước, tai nạn giao thông. Đảm bảo học sinh được “An toàn đến trường”; xây dựng tập thể lớp, tập thể nhà trường đoàn kết, gắn bó, thân thiện, không có bạo lực và các tệ nạn khác.

          c/ Tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường:

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục (hoạt động tự quản, chào cờ đầu tuần, các ngày cao điểm, theo chủ đề); tăng cường quản lý giáo dục học sinh ngoài giờ, đưa học sinh tham gia vào các hoạt động bổ ích có tác dụng giáo dục cao: Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn nghệ, TD-TT,... Giáo dục học sinh thực hiện tốt luật giao thông, phòng chống ma tuý, luật hình sự; tổ chức các trò chơi, văn hoá, văn nghệ dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh tích cực, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thực hiện chương trình sân khấu học đường: giảng dạy, sưu tầm, tổ chức hội thi, hội diễn nhân các ngày lễ lớn; tổ chức cho CB, GV, NV và HS tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp các ngành tổ chức; coi trọng việc tuyên truyền làm theo gương người tốt, việc tốt.

- Thực hiện chuyên mục "Bạn ơi hãy lắng nghe" 1 lần/tháng để HS cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập. Tích cực tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt trên các kênh thông tin của trường, của xã. Tổ chức có hiệu quả hoạt động “Vòng tay bè bạn” để giúp đỡ, cùng chia sẻ với bạn có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn (Liên đội phát động phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm gây quỹ vì bạn nghèo).

- Tham gia viết bài cho đài báo các cấp và nhất là đăng trên Website của trường và của Phòng về chủ đề đạo đức và pháp luật. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương đảm bảo cho học sinh được “An toàn đến trường”,  bổ sung quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, duy trì kỉ cương, nề nếp, tăng cường giáo dục kỉ luật, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong trường học. Thực hiện nghiêm túc bộ tiêu chí trường học đạt tiêu chuẩn an toàn do Sở giáo dục và Công an tỉnh ban hành.

d/ Công tác chủ nhiệm lớp:

Công tác chủ nhiệm lớp tiếp tục phải được chú trọng và là một hoạt động quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Ưu tiên, chọn cử và phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm, đưa công tác chủ nhiệm lớp vào nền nếp. Duy trì họp giáo viên chủ nhiệm  1 buổi/tháng. Tổ chức các chuyên đề về giáo dục học sinh, kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 4 lần trong một năm học.

Mỗi khối cử 1 giáo viên nòng cốt phụ trách: khối 9 (cô Tươi), khối 8 (cô Bích), khối 7 (cô Hồng), khối 6 (cô Hiền) để giúp đỡ các giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo hoạt động có nền nếp và có chất lượng.

- Phân công hết giáo viên còn lại hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp nhằm huy động toàn hội đồng tham gia làm công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Điều tra nắm chắc tình hình hoàn cảnh từng học sinh trong lớp để có những giải pháp phù hợp trong việc quản lý giáo dục học sinh (có phụ lục đính kèm).

          - Xây dựng và duy trì nề nếp tự quản của Đoàn, Đội của lớp, của liên đội, của Đoàn trong nhà trường. Chú ý xây dựng mô hình Hội đồng tự quản trong HS.

- Tổ chức chuyên đề báo cáo kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, động viên CB, GV tích cực tham gia viết bài đăng trên website của trường.

e/ Công tác quản lý nội dung giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị:

          - Xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí về đạo đức, tư tưởng chính trị phổ biến tới CB,GV, NV và HS ngay từ đầu năm học.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về tư tưởng của CB, GV và đạo đức học sinh của trong nhà trường, qua đó rút kinh nghiệm và phối hợp giáo dục, phòng ngừa có hiệu quả thông qua các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn,…

- Tăng cường thực hiện quy chế công khai, dân chủ trong mọi mặt hoạt động của nhà trường đảm bảo tính đoàn kết thống nhất trong đội ngũ.

- Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm và nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật của CB, GV, NV và học sinh. Phối hợp để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong đơn vị; tổ chức nói chuyện chuyên đề cho CB, GV, học sinh về tình hình giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường. Tuyên truyền rộng rãi trong CB, GV, học sinh về tình hình chính trị, gắn phong trào nhà trường với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

II. Dạy - học và các hoạt động chuyên môn

1. Xây dựng kế hoạch dạy học

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% các bộ môn xây dựng chương trình dạy học 37 tuần nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo.

- 100% các bộ phận, tổ nhóm chuyên môn, GV xây dựng kế hoạch cả năm, từng học kỳ, hàng tháng, hàng tuần phù hợp và khả thi theo chuyên môn được phân công.

b/ Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học: (kì I: 19 tuần, kết thúc vào 10/01/2018; kì II: 18 tuần kết thúc trước ngày 25/5/2018). Căn cứ vào kế hoạch thời gian, nội dung chương trình môn học của năm học, giáo viên chủ động về chương trình dạy học của mình. Cần xây dựng chi tiết kế hoạch từ tổ chuyên môn, xác định rõ nội dung các chuyên đề, chủ đề, nội dung kiến thức, thời lượng thực hiện, trình lãnh đạo trường phê duyệt... và cơ cấu lại chương trình để thực hiện, đảm bảo kết thúc nội dung chương trình theo đúng quy định, tập trung dạy theo phương pháp liên môn. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của giáo viên, của tổ/nhóm chuyên môn phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra (Các tổ nộp về 1 bộ rời từng môn của GV và nộp 4 quyển tập trung tất cả các môn. Thành lập hội đồng tư vấn thẩm định chương trình các môn. Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch của giáo viên và tổ/nhóm chuyên môn, tập hợp xây dựng thành chương trình, kế hoạch nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT trước 20/9/2017 làm căn cứ để CBQL kiểm tra, theo dõi).

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo thuận lợi cho GV thực hiện dạy học theo chủ đề (có thể sắp xếp thời khóa biểu theo tuần, theo tháng)

- Tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động đổi mới PPDH, đổi mới SHCM, đổi mới KTĐG của GV cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT (Mỗi bài soạn phần mục tiêu bài học phải có đủ các yêu cầu về: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi, năng lực phát triển). GV phải xây dựng kế hoạch giảng dạy (báo giảng) trước 1 tuần.

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tất cả các môn; không dạy lệch, đặc biệt là chất lượng dạy học lớp 9.

2. Thực hiện kế hoạch dạy - học

2.1. Các chỉ tiêu phấn đấu:

* Chỉ tiêu về chất lượng đại trà:

- Các môn thi do Sở, Phòng ra đề phải đạt hoặc không thấp hơn quá 5% so với bình quân huyện.

- Xếp loại học lực:

+ Học lực giỏi: 25 - 27,5%.

+ Học lực khá: 50% - 53,5%.

+ Học lực trung bình: 20 - 25%

+ Học lực yếu : dưới 5%.

- 98% học sinh lên lớp thẳng.

- 98,8 % trở lên học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt từ 80 - 90% trở lên. Phấn đấu điểm bình quân của các môn thi xếp thứ 10 của huyện.  Phấn đấu có 5 - 7 học sinh thi đỗ THPT Chuyên (xÕp thø 3 - 5 trong huyện).

* Chỉ tiêu về chất lượng HSG:

HSG khối 9 chọn đội tuyển dự thi môn: Văn, Anh, Sử, Lý, Sinh, Hóa có từ 12 - 15 em đạt giải cấp huyện; phấn đấu có 5 - 7 em dự thi cấp tỉnh đạt giải.Xếp lớp 9 ở tốp 10

- Các đội tuyển khối 6, 7, 8 dự kiểm tra khảo sát cấp huyện có từ 50 HS được công nhận HSG, xếp từ thứ 5 - 7.

- Toàn đoàn xếp trong tốp 5, được nhận cờ thi đua của ngành GD Vũ Thư.

* Chỉ tiêu tham gia các cuộc thi:

- Vận động học sinh tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”. Phấn đấu có 10% học sinh có bài viết tham gia dự thi cấp trường, chọn 4 bài viết tham gia dự thi cấp cụm, cấp huyện được xếp loại.

- Vận động học sinh tham gia cuộc thi “Sáng tạo khoa học kĩ thuật”, phấn đấu có 5% học sinh có sản phẩm tham gia dự thi cấp trường, chọn 1 sản phẩm tham gia dự thi cấp cụm, cấp huyện được xếp loại.

- Có học sinh tham dự kì thi Olimpic Tiếng Anh, Toán trên mạng internet  lớp 9 cấp tỉnh (nếu sở tổ chức). Các khối khác các em tự tham gia nếu HS yêu thích

2.2. Các nội dung - biện pháp chủ yếu:

a/ Về nhận thức:

Tích cực tuyên truyền để mỗi CB, GV nhận thức đầy đủ về yêu cầu, trách nhiệm trong dạy học. Nghiêm túc nghiên cứu nắm vững nội dung chương trình giảng dạy. Tư duy soạn, đổi mới phương pháp dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn đảm bảo qua các kỳ kiểm tra đánh giá nhất là đánh giá ngoài (HSG, thi vào THPT) đạt kết quả tốt, sát chỉ tiêu.

b/ Tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:

* Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (Dạy chính khóa, HĐNGLL, dạy thêm):

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tất cả các môn - không dạy lệch, đặc biệt là chất lượng dạy học lớp 9: q     uan tâm đầu tư con người, CSVC và thời gian; có kế hoạch bồi dưỡng các môn khác ngoài Toán - Văn. Tăng cường kiểm tra kế hoạch, giáo án và giờ dạy thêm của GV để có những đánh giá, góp ý kịp thời giúp GV nâng cao chất lượng mỗi buổi dạy. Hồ sơ chuyên môn thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH quy định bộ hồ sơ cá nhân của giáo viên gồm các loại: Giáo án (thiết kế bài học và KTĐG các nhiệm vụ được phân công); Sổ ghi kế hoạch dạy học và ghi chép sinh hoạt chuyên môn; dự giờ thăm lớp; Sổ điểm; Sổ công tác chủ nhiệm và quản lý học sinh (đối với giáo viên chủ nhiệm).

- Do điều kiện về CSVC cũng như đội ngũ nên nhà trường không đủ điều kiện  dạy học 2 buổi/ngày mà chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm căn cứ vào Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm”; Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình “Về việc Ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình”; Công văn 473 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định về dạy thêm học thêm của các cấp có thẩm quyền, nhà trường thông báo công khai tới CB, GV, HS, CMHS: GV phải có đơn đăng ký dạy; HS có đơn xin học và có ý kiến xác nhận thống nhất của phụ huynh; nhà trường lên kế hoạch và làm thủ tục xin phép Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức dạy thêm trên cơ sở phân hóa theo đối tượng; làm với tất cả các khối lớp: GV bồi giỏi môn, khối nào dạy lớp khá giỏi môn, khối ấy đảm bảo kết hợp ôn luyện kiến thức kỹ năng cơ bản với bồi dưỡng nâng cao. Lớp còn lại, GV có trách nhiệm dạy, rèn để HS đạt yêu cầu cơ bản, hạn chế yếu.

+ Các nhóm có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch dạy ở môn, khối mình đảm bảo dạy đủ, chuẩn về kiến thức, rèn chắc về kỹ năng; dạy theo đúng đối tượng, chú ý nâng khá, phụ kém. 100% giáo án dạy thêm phải được soạn chi tiết theo buổi dựa trên kế hoạch giảng dạy đầu giáo án. Bài soạn rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện, kiến thức, kỹ năng trọng tâm, các dạng bài tập cần rèn. Dạy có chất lượng, chặn đứng việc sa sút chất lượng tuyển sinh đặc biệt môn văn và môn thứ 3.

+ Thực hiện quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo quy định, tuyệt đối không dạy thêm ngoài nhà trường. Nhà trường triển khai cam kết tới CB, GV. Nếu GV có ý làm sai gây hậu quả, GV tự chịu mọi trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do ngành quy định.

* Thực hiện chương trình dạy học tự chọn:

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về dạy nội dung tự chọn, nhà trường triển khai dạy nội dung tự chọn môn Tin học. Tổ chức xây dựng bộ phân phối chương trình đảm bảo nội dung, chuẩn kiến thức, khung thời gian năm học và phù hợp điều kiện nhà trường theo nội dung SGK. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD&ĐT (Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Hướng dẫn 2642 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ:

- Tạo điều kiện cho GV tiếng Anh tham gia đầy đủ các đợt tập huấn để khảo sát đạt chuẩn B2 trở lên (Quy định chuẩn của GV THCS), tham gia chuyên đề chuyên môn các cấp (tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên dạy Tiếng Anh theo hướng: Chủ động tổ chức dự giờ, nghe giáo viên báo cáo, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; mời thỉnh giảng để nâng cao cho giáo viên bộ môn).

- Phân công nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh cô Phan Thị Phương Thảo (Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dự giờ, chỉ đạo sinh hoạt nhóm chuyên môn, cố định vào tuần 2 và tuần 4). Mỗi GV tiếng Anh phải dự, trao đổi chuyên môn với các thành viên trong nhóm 2 tiết/tuần. Tích cực, chủ động tham gia các chuyên đề cấp cụm, huyện và khai thác mạng internet để học hỏi, bổ trợ kiến thức, nâng cao tay nghề.

- Trang bị đủ phương tiện dạy học Tiếng Anh cho GV theo quy định (Bổ sung băng đĩa)

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sớm thực hiện chuyển sang dạy chương trình mới theo đề án: Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020.

* Công tác học sinh giỏi:

- Ngày 15/7/2017: tập trung học sinh khối 8 và 9 phổ biến kế hoạch và quán triệt tinh thần theo học. Tổ chức họp phụ huynh học sinh học tại các đội tuyển trên huyện với cả lớp 8 và lớp 9 bàn việc an toàn hiệu quả cho HS học tại THCS Thị trấn.

- Ngày 17/7/2017: tổ chức đưa học sinh tham dự khai giảng tại huyện. Các ngày tiếp theo BGH thường xuyên theo dõi tình hình giải quyết các tình huống phát sinh hỗ trợ học sinh. Thường xuyên phối kết hợp với Trường THCS Thị trấn để quản lý động viên các em.

- Duy trì đều đặn lịch bồi giỏi. Nhà trường bố trí sắp xếp lịch, tiếp tục phát hiện bồi dưỡng khối 6 và 7 mỗi tuần 1 buổi, khối 8 và 9 là 1,5 buổi/tuần.  

- Tổ chức cho các em tham gia các đợt khảo sát có hiệu quả; động viên khen thưởng học sinh kịp thời ở các chặng, các đợt khảo sát.

- Giao chỉ tiêu: tất cả các đội tuyển đều phải có học sinh đạt giải, đạt các thứ hạng theo dự kiến thực tế.

- Chú trọng tổ chức hội nghị chuyên đề chuyên sâu về công tác bồi dưỡng HSG 2 lần/năm vào tháng 10/2017 và tháng 2/2018; tổ chức hiệu quả đợt bồi dưỡng cao điểm bắt đầu từ 10/3/2018 - 15/4/2018.

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG VÀ GIAO CHỈ TIÊU:

Môn

GV

phụ trách

Kết quả

2016-2017

Kế hoạch

2017-2018

Kết quả

Thứ

Số lượng HSG

Thứ

Số lượng HSG

Thứ

Số lượng HSG

Văn 6

Hiền

 

 

 

 

 

 

Văn 7

Hồng

24

1 em

10

4 em

 

 

Văn 8

8

4 em

15

2 em

 

 

Toán 6

Hường

 

 

 

 

 

 

Toán 7

Hằng

12

6 em

12

3 em

 

 

Toán 8

Thái

15

3 em

6

3 em

 

 

Anh 6

Thúy

 

 

 

 

 

 

Anh 7

Lựu

3

9 em

8

6 em

 

 

Anh 8

Thảo

9

7+1 em

6

7 em

 

 

Văn 9

Tươi

27

1 em

10

2 em

 

 

Sử 9

Nhàn

 

 

10

2 em

 

 

Lý 8

Tuấn

15

2 em

5

2 em

 

 

Lý 9

Tuấn

21

1 em

3

2 em

 

 

Hóa 8

15

2 em

5

2 em

 

 

Hoá 9

13

2 em

3

2 em

 

 

Sinh 9

Tuyến

 

 

5

2 em

 

 

Anh 9

Hạnh

3

5 em

10

1 em

 

 

           

            - Kế hoạch học tập cụ thể:

+ Khối 9 thành lập và ổn định đội tuyển: Văn, Sử,T.Anh, Lí, Hóa, Sinh từ tháng 5/2017.

+ Khối 8 và 9 bắt đầu bồi từ đầu tháng 8/2017.

+ Khối 6 và 7 bắt đầu bồi từ tuần 2 của năm học.

- Tất cả các khối sẽ duy trì đều 2 buổi/tuần từ sau khai giảng (tuần 3).

- Cụm khai giảng vào 01/10/2017 với các môn Văn, Toán, T.Anh của khối 6 và 7; môn Lý, Hóa của khối 8 với số lượng tối thiểu: Văn, Toán, Anh khối 6 tối thiểu có 10 hs/môn; Văn, Toán, Anh khối 7 có tối thiểu 9 hs/môn; Lí, Hóa 8 có tối thiểu 10 hs/môn. Địa điểm học tại THCS Tân Hoà.

- Số lượng học sinh dự thi:

+ Số chính thức ở các khối 6, 7, 8 như sau: khối 6 mỗi môn 3 chính thức; khối 7 mỗi môn 3 chính thức; khối 8 các môn Văn, Toán, Anh mỗi môn 3 chính thức; môn Lí, Hóa có 2 em chính thức.

+ Học sinh ở khối 9 cử tất cả các em đã học bồi tại Thị trấn dự thi.

- Kế hoạch thi:

+ Khối 9: 15/10/2017 thi HSG huyện; đầu tháng 11 tập trung học sinh được lựa chọn về Thị trấn học; ngày 16 /12/2017 thi HSG tỉnh.

+ Khối 6, 7 khảo sát cụm (tại Tân Hòa) vào …/12/2017 và … /3/2018.

+ Khối 6, 7, 8: chiều  …../4/2018 khảo sát các môn tại Tân Hòa.

Nhà trường phát động rộng rãi trong GV và học sinh các cuộc thi: Thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, Giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn.

Nhà trường có kế hoạch phân công Tổ CM đầu tư chỉ đạo GV và học sinh tham gia 2 nội dung: Thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và Giảng dạy tích hợp kiến thức liên môn để từ đó có sản phẩm tham gia có kết quả cao các cuộc thi trong năm học 2017-2018.

Thi sáng tạo KHKT: 01 sản phẩm dự thi giao cho tổ KHTN + 01 sản phẩm KTLM của học sinh.

Thi KTLM giao cho tổ KHXH: 01 sản phẩm dự thi của GV và 01 sản phẩm của học sinh.

* Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục:

Xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Giáo viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục hư­ớng nghiệp đ­ược tính giờ nh­ư các môn học khác; giáo viên tham gia điều hành các hoạt động tập thể nh­ư chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp, không đ­ược tính là giờ dạy học. Đối với công tác t­ư vấn, Hiệu trư­ởng  phân công GV làm công tác tư­ vấn kiêm nhiệm. GV t­ư vấn có nhiệm vụ t­ư vấn cho CMHS và HS để nắm, giải quyết kịp thời các diễn biến tâm lý phức tạp nảy sinh giúp các em v­ượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt. GV làm công tác t­ư vấn đ­ược bố trí chỗ làm việc riêng và đư­ợc vận dụng hư­ởng các chế độ chính sách hiện hành.

* Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông:

Nhà trường  phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDNN- GDTX để bố trí, phân công hợp lý đội ngũ giáo viên, khai thác hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Tổ chức dạy cho học sinh các nghề là Tin học và làm vườn. Chú trọng giáo dục giá trị sống,  kỹ năng sống.

Tổ chức hoạt động hướng nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành; dạy, thi và cấp chứng chỉ học nghề PT cho 100% cho học sinh lớp 8.

Tổng số học sinh lớp 8 có 100 em tổ chức học 2 nghề:

Nghề  điện dân dụng 1 lớp: có 40 học sinh.

Nghề Tin 2 lớp có: 60 học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc hồ sơ dạy nghề, kiểm tra dạy nghề theo tháng theo đúng chỉ đạo (đ/c Bùi Thị Quỳnh  tập huấn ngày 6/9/2017, khai giảng 7/9).

* Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008. Chương trình giáo dục địa phương của các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD,... được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả bằng các hình thức dạy lồng ghép tích hợp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về đề tài địa phương. Giao cho Liên đội (cô Hạnh, thầy Ruy, cô Tươi làm chương trình giới thiệu lich sử văn hóa của Tân Phong - Bài biết minh họa bằng hình ảnh để học sinh thi giới thiệu).

* Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục:

Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên môi trường biển đảo, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh giảm nhẹ thiên tai,... trong một số môn học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT như: Văn, Địa, GDCD, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Công nghệ. Tổ chức các hình thức lên lớp, phương pháp học tập phù hợp với nội dung giáo dục tạo không khí vui tươi, đam mê học tập của HS. Việc kiểm tra đánh giá được lồng vào nội dung kiểm tra của các bộ môn nói trên. Giao cho các tổ triển khai xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội.

* Thực hiện tích hợp giữa HĐNGLL, HĐGDHN-DN:

- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp HĐNGLL vào môn GDCD ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật; đưa nội dung giáo dục về công ước quyền trẻ em của liên hợp quốc vào HĐNGLL ở lớp 9, gắn với phong trào XD trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chú trọng mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng, XD môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường; kết hợp tốt hơn giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Hoạt động GD hướng nghiệp có thời lượng 9 tiết/năm học. Riêng lớp 9 tích hợp vào hoạt động GDNGLL ở hai chủ điểm sau:

Truyền thống nhà trường (chủ điểm tháng 9).

Tiến bước lên đoàn (chủ điểm tháng 3).

- Bộ môn công nghệ chú ý đến vấn đề mới: dạy học định hướng nghề nghiệp kinh doanh.

* Giáo dục ký năng sống

 + Tuyên truyền trong cán bộ giáo viên ,nhân viên có trách nhiệm giảng ạy lồng gép kỹ năng sống

+ Đáp ứng sách giáo dục kỹ năng sống ,cho cán bộ giáo viên học sinh .

3. Đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CB, GV tích cực đổi mới PPDH; tham gia đầy đủ các chuyên đề chuyên môn.

- 100% CB, GV thực hiện đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

- 100% CB, GV tham gia đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

b/ Các biện pháp thực hiện:

* Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn trong đội ngũ CB, GV nhà trường. Đảm bảo mỗi GV có 1 đổi mới trong dạy học cụ thể dạy liên môn: Toán, Hóa, Địa, Sử, GDCD,... tùy theo khả năng điều kiện của mình cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thực chất. Phát triển thực sự năng lực học sinh, đặc biệt là khả năng vận dụng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn (đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học; vận dụng bản đồ tư duy, phương pháp “Bàn tay nặn bột” một cách hiệu quả; tăng cường thực hành thí nghiệm; dạy học tích hợp liên môn để nâng cao chất lượng các tổ chuyên môn thực hiện thường xuyên và có kế hoạch trong kế hoạch tổ).

Quá trình đăng ký thực hiện GV phải lập thành kế hoạch cụ thể trong kế hoạch giảng dạy năm học này và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, GV đúc kết lại thành sáng kiến kinh nghiệm của bản thân để đăng lên trang web của trường và Phòng GD&ĐT, đồng thời làm sáng kiến báo cáo đối với GVDG các cấp.

Trường, tổ trên cơ sở đăng ký của GV, lập hồ sơ theo dõi và đánh giá một cách hệ thống hàng năm. Có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo tháng, kỳ, năm học.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề hàng tháng, đặc biệt triển khai chuyên đề phương pháp “Bàn tay nặn bột” và đưa vào giảng dạy môn KHTN. Tổ chức nghiêm túc các chuyên đề, các hội thi về nội dung đổi mới từ cấp tổ, trường để 100% GV được tiếp cận, thử nghiệm và từng bước nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu.

Chú trọng các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật (tháng 9 tổ KHTN); Tích hợp liên môn (tháng 01 với HS tổ TN; GV tổ XH); ĐMPP (tháng 9 với 100% GV 2 tổ). Thành lập ban chỉ đạo cuộc thi “Em yêu khoa học trong tháng 9/2017.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dự giờ thăm lớp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, các chuyên đề chuyên môn, nghiên cứu KHKT, vận dụng KTLM cấp trường, cấp cụm để góp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV; phát hiện và bồi dưỡng các nòng cốt về chuyên môn cho trường, cụm, huyện.

- Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục: GV cần coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng, bồi dưỡng hứng thú. Không thiên về đánh giá thành tích theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành, đánh giá kết quả bằng xếp loại.

Thực hiện nghiêm việc giáo dục tích hợp khoa học công nghệ - kỹ thuật - toán trong thực hiện chương trình ở các môn học liên quan.

- Ngay đầu năm học, nhà trường tổ chức cho CB, GV rà soát, sắp xếp, bổ sung đồ dùng thiết bị PBM; lên kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị theo từng tuần, từng tiết, từng bài cho mọi môn học; duyệt với BGH và cán bộ PTTN. Nhà trường, tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện GV dạy chay, không sử dụng trang thiết bị đồ dùng, nhất là ở các tiết có thí nghiệm thực hành sẽ xếp giờ đó không đạt yêu cầu; cuối kỳ, cuối năm GV đó không HTNV.

- Tổ chức thi GV làm và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học PBM cấp trường vào tháng 11; đúc rút kinh nghiệm nghiêm túc và tổ chức cho GV tham gia thi các cấp hiệu quả.

Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 10/2017; hội giảng GVDG cấp huyện vào tháng 1/2018; cấp tỉnh vào tháng 3/2018 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Thông tư 21/2010.

* Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tổ chức lại lớp học, trang trí lớp học theo mô hình trường học mới, xây dựng tủ sách lớp học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học sinh. Học sinh tự nắm được kế hoạch của lớp, nhiệm vụ của từng tuần, từng ngày mà bản thân phải thực hiện (Nhà trường kết hợp hội phụ huynh triển khai hoàn thiện trước 10/11/2017, GVCN cho lớp trang trí hoàn thiện và sẽ tổ chức thi trong đầu tháng 11; chú trọng tới nội dung chuyển tải cho HS trong lớp)

- GV giảng dạy đổi mới theo hướng tạo sự chủ động cho học sinh nghiên cứu nhằm phát huy phẩm chất năng lực học sinh mà cụ thể: tìm phương pháp phù hợp trong từng bài, hệ thống câu hỏi phù hợp, hoạch định công việc của thầy và trò, hướng dẫn học và làm bài ở nhà phải dành thời gian thích hợp cũng như khâu kiểm tra bài cũ,...

- Nhà trường sẽ chú trọng tổ chức các cuộc thi GVCN và GVBM có trách nhiệm tổ chức cho học sinh dự thi: Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, thi thuyết trình dư địa chí giới thiệu về truyền thống quê hương, nhà trường, thi ATGT,...

+ Chú trong tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu hợp tác giữa các nhóm, các lớp, các trường, hoạt động trải nghiệm thực tế phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi trên tinh thần tự nguyện nhằm rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống.

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng bộ môn trong giảng dạy. Tất cả các môn học tự nhiên đều tổ chức dạy và học theo phòng bộ môn. Triệt để sử dụng đồ dùng sẵn có, đồ dùng tự làm, coi trọng thực hành, thí nghiệm; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

* Đổi mới sinh hoạt chuyên môn:

- Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn: Chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ tổ, nhóm trưởng có năng lực chuyên môn, có tinh thần ý thức trách nhiệm với công việc, có uy tín, năng lực quản lý vững vàng.

- Đổi mới hình thức SHCM theo hướng nghiên cứu bài dạy, đi sâu vào các hoạt động chuyên môn trọng tâm từng giai đoạn, tổ chức các chuyên đề, hội thảo để bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của CB, GV trong tổ (trực tiếp và qua trường học kết nối), đảm bảo kỷ cương, nề nếp và hiệu quả của sinh hoạt tổ khối chuyên môn theo đơn vị cụm trường, nhất là sinh hoạt nhóm chuyên môn trên “Trường học kết nối”.

Quy định: tổ KHTN sinh hoạt vào chiều thứ 4, tổ KHXH sinh hoạt vào chiều thứ 6 của tuần 2 và tuần 4 trong tháng, kết hợp theo lịch của cụm và thực hiện có nề nếp sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo cụm trường.

4. Đổi mới kiểm tra đánh giá

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CB, GV thực hiện nghiêm túc, trung thực việc đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học và giáo dục.

- 100% HS được đánh giá theo hướng đổi mới, đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan.

b/ Các biện pháp thực hiện:

Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, với phương châm “Đánh giá đúng chất lượng thực làm động lực nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường, tổ chuyên môn chỉ đạo mỗi GV cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

- Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết quan sát đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá năng lực của mình để điều chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, rèn luyện.

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/BGDĐT ngày 12/12/2011; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, đầu cấp học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt, chưa đạt ở các môn TD, MT, Âm nhạc (GV chú ý nghiên cứu Hướng dẫn 2642/2012 của BGD&ĐT để đánh giá học sinh ở 2 góc độ: Ý thức, thái độ và chuẩn để đánh giá học sinh đảm bảo công bằng khách quan tránh thiệt thòi cho học sinh).

- Tiếp tục thực hiện ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo. Triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn tiếng Anh.

- Tất cả các bài kiểm tra viết của HS đều phải có nhận xét của giáo viên, được lưu trữ theo quy định. Tất cả các bài kiểm tra viết 15 phút trở lên phải có trong giáo án, có đủ ma trận đề và phải được tư duy xây dựng lại một cách nghiêm túc theo yêu cầu đổi mới. Trên cơ sở đó, vừa giúp GV xác định đúng kiến thức kỹ năng trọng tâm từng chương, từng phần của bộ môn vừa đánh giá sát được trình độ của HS.

- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 nghiêm túc khách quan công bằng không chạy theo thành tích.

- Các kỳ khảo sát cuối kì I và cuối năm học nhà trường sẽ phối hợp với các trường trong cụm tổ chức coi, chấm chéo theo đơn vị cụm theo hướng đổi mới và triệt để hơn năm học trước. Yêu cầu GV được phân công thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

100% CB, GV được phổ cập tin học; giáo viên biết áp dụng các phần mềm để biết tự soạn và dạy bằng máy tính; khai thác tối đa hiệu quả và tích cực ứng dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy; đặc biệt chú ý làm tốt “trường học kết nối”, phần mềm EMIS, PMIS.

b/ Các biện pháp thực hiện:

- Tích cực triển khai ƯDCNTT vào công tác quản lý: triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và tuyên truyền việc sử dụng “Sổ liên lạc điện tử” với phụ huynh học sinh và tiến tới đưa vào sử dụng đại trà.

- Tập trung đổi mới vào khai thác, ứng dụng CNTT, máy tính, các phần mềm trong soạn dạy; đi đôi với sử dụng và khai thác triệt để hiệu quả trang thiết bị đồ dùng dạy học theo PBM.

- Đẩy mạnh việc ƯDCNTT trong dạy học; khuyến khích GV sử dụng hợp lí GAĐT, các phương tiện nghe nhìn, đồ dùng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn.

Trường trưng dụng lực lượng GV cốt cán (đ/c Tươi, đ/c Hà, đ/c Hồng, đ/c Hiền, đ/c Nhất, đ/c Hoa, đ/c Hằng, đ/c Hường, đ/c Tuấn, đ/c Tú,...) trong việc bồi dưỡng kĩ năng khai thác, ứng dụng các phần mềm máy tính, bảng thông minh trong soạn, dạy, thiết kế GAĐT, Ealerning... cho  tất cả GV. 

- Tạo phong trào tự học, tự rèn, học tập theo các tấm gương điển hình trong tổ, cụm. Phấn đấu mỗi GV dạy tối thiểu 01 tiết GAĐT/tuần.

- Đầu tư máy tính, nối mạng để cùng chia sẻ, khai thác tư liệu giảng dạy qua mạng; bổ sung, điều chỉnh thư viện câu hỏi, bài tập, ngân hàng đề trong hệ thống trang webs của trường.

- Tiếp tục kí hợp đồng với công ty máy tính Toàn Cầu để duy trì hệ thống máy tính hoạt động hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nguồn học liệu mở (Thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án,...) để chia sẻ trên trang webs của trường và của Phòng. Quy định trong năm học, 100% GV phải có bộ ngân hàng đề, hệ thống câu hỏi, bài tập,... được thẩm định và đưa lên trang webs của trường cũng như của Phòng GD&ĐT (Phụ trách trang webs: đ/c Dinh, đ/c Quỳnh , đ/c Tươi)

Ban kiểm duyệt câu hỏi, bài tập, giáo án, đề: BGH, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Riêng giáo án điện tử sẽ đưa lên toàn bộ các bài được đánh giá cao trong hội thi, hội giảng, chuyên đề các cấp.

Với các tổ chuyên môn, sau mỗi chuyên đề hàng tháng phải có bài viết đăng trên trang web của Phòng để chia sẻ những kinh nghiệm, những bí quyết dạy học.

          Cán bộ quản lý - phụ trách các tổ chức, bộ phận 1 năm có ít nhất 2 bài tham gia các chuyên mục, diễn đàn (mỗi tổ chuyên môn 1 bài; hỗ trợ 200.000đ/bài). Trọng tâm hướng vào vấn đề đổi mới công tác quản lý, dạy học, giáo dục,...

6. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tổ chức đầy đủ, có chất lượng các hoạt động ngoại khóa.

- 100% học sinh tham gia tích cực các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức theo đúng quy định.

b/ Các biện pháp thực hiện:

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức tốt một số hoạt động đầu năm theo hướng dẫn của Công văn số 3745/BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ GDĐT, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với chương trình, điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tuyên truyền nghi thức, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ, hát quốc ca. Luyện tập duy trì nề nếp làm vệ sinh buổi sáng, tập thể dục và sinh hoạt tập thể đầu giờ, giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

III. Giáo dục LĐSX - Hướng nghiệp, dạy nghề; thể chất thẩm mỹ.

1. Lao động sản xuất; HN-DN:

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu trường đạt các tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện.

          - Mỗi học sinh lao động tạo vốn đạt 15.000 - 20.000 nghìn đồng/năm học.

          - 100% học sinh lớp 8 được học và cấp chứng chỉ nghề. 100% học sinh lớp 9 được giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học lên hoặc có khả năng lập nghiệp mai sau.

b/ Các biện pháp thực hiện:

- Tổ chức cho học sinh lao động tôn tạo cảnh quan, trồng cây phủ xanh trường học; vệ sinh, tu sửa và xây dựng CSVC trường lớp,... Giữ cho trường lớp đảm bảo luôn  xanh - sạch - an toàn - thân thiện; chú ý cả hai yêu cầu hiệu quả kinh tế và giáo dục.

- Tổ chức cho học sinh làm vệ sinh trường lớp hàng ngày.

          - Phối hợp với địa phương đưa học sinh tham gia vào các hoạt động gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường sống ở địa phương.

          - Học sinh được tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp theo đúng chương trình quy định, có gắn với nội dung đặc thù của địa phương.

- Nhà trường phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX để bồi dưỡng giáo viên, biên soạn tài liệu, khai thác các trang thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn và tổ chức các hình thức sinh hoạt hướng nghiệp, dạy nghề và thi tốt nghiêp nghề PT cho học sinh lớp 8.

- Tổ chức lao động tạo vốn thông qua các việc làm: diệt chuột, ốc bươu vàng, tham gia trồng và thu hoạch mùa vụ, thu gom phế liệu … không thu tiền của học sinh.

2. Hoạt động giáo dục thể chất:

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu có đủ học sinh tham gia hội khỏe các cấp. Có khoảng  30 - 40 học sinh tham gia Hội khỏe cấp huyện; có từ 2 - 3 HS tham gia thi đấu các môn thể thao cấp tỉnh. Phong trào TD-TT xếp nhì cụm, xếp thứ từ 12 - 15 trong huyện.

- Thầy và trò có đồng phục trong giờ dạy và học Thể dục. 100% HS phải đi giày thể thao trong học tập, tập luyện và thi đấu.

          - 100% học sinh được luyện tập và thi RLTT. Tất cả học sinh được khám sức khoẻ ngay từ đầu năm học, được theo dõi và đánh giá sức khoẻ trong cả năm học. Phấn đấu có 100% HS tham gia các loại hình bảo hiểm (Bảo đảm 100% HS tham gia BHYT).

          - 100% phòng học có quạt, có điện chiếu sáng đạt chuẩn. 100% HS được uống nước sạch, có tủ thuốc dùng chung.

          b/ Các biện pháp thực hiện:

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 về công tác giáo dục thể chất; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

* Giảng dạy nội khoá môn thể dục:

- Đảm bảo dạy đúng, đủ 37 tuần, mỗi tuần 2 tiết. Tăng cường tham gia hoạt động của tổ bộ môn TD ở cụm. Phấn đấu để HS có trang phục thể thao phù hợp trong các giờ TD. Vận dụng đúng quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại HS. Chú ý đảm bảo an toàn cho GV, HS trong dạy - học và trong luyện tập, thi đấu. Có đủ  CSVC để đáp ứng được yêu cầu dạy - học và rèn luyện của GV - HS.

          - Làm tốt việc phát hiện tuyển chọn và bồi dưỡng những HS có năng khiếu TD-TT qua các đợt hội khỏe.

- Tăng cường các điều kiện phục vụ cho dạy và học: có sân bóng rổ, sân cầu lông, bóng chuyền, sân điền kinh, mua sắm bổ sung dụng cụ phục vụ cho giảng dạy, tập luyện và tổ chức thi đấu thể thao. Triệt để sử dụng đồ dùng thiết bị mới được trang bị để đưa vào giảng dạy.

          - Bồi dưỡng chuyên môn cho GV dạy TD: Phối hợp với các trường trong cụm tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn; bồi dưỡng theo hướng chuẩn hoá đội ngũ; động viên GVTD phấn đấu trở thành GVDG các cấp.

*Hoạt động ngoại khoá:

- Đảm bảo tối thiểu mỗi tuần có 2 tiết học TD-TT ngoại khoá có hướng dẫn của giáo viên để HS được tập luyện, thực hành những kiến thức đã được học trong giờ nội khoá và luyện tập các môn tự chọn.

- Ban TD-VS tổ chức chuẩn bị HKPĐ cấp trường tổ chức hội khỏe từ 10-20/10/2017 với các nội dung cầu lông, cờ vua, với tất cả các khối lớp, bóng đá với khối 6 và 7, bóng rổ, bóng chuyền với các khối 8, 9. Giao cho liên đội và GV nam tổ chức tổ chức trong tuần 9-10; HKPĐ cấp cụm trong tuần 15; HKPĐ cấp huyện vào tháng 02/2018.

          3. Xây dựng và triển khai kế hoạch

Xây dựng bộ kế hoạch chuyên môn năm học đồng bộ từ nhà trường đến các bộ phận, tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Cán bộ quản lý ở tổ chức, bộ phận, cấp nào chịu trách nhiệm toàn bộ trong điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo nền nếp, chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ phận ấy. Trong đó, yêu cầu chung:

          - Bám sát kế hoạch trong điều hành các hoạt động. Đổi mới công tác quản lý, đặc biệt chú ý đến chất lượng thực chất và hiệu quả của công việc. Xác định rõ chức trách, định rõ yêu cầu, theo dõi, đôn đốc sát sao, kiểm tra thường xuyên để phát hiện uốn nắn kịp thời, đánh giá khách quan và thưởng phạt công minh.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học; gắn việc đảm bảo quyền lợi với việc thực hiện chế độ trách nhiệm của mỗi CB, GV theo đúng Điều lệ và các quy chế hiện hành. Phối hợp  với công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường quán triệt cho CB, GV về quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi người theo điều lệ trường trung học.

- Tích cực học tập, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới chương trình, nội dung, PPDH. Đẩy mạnh việc nghiên cứu đúc rút SKKN, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành. Thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ nòng cốt, kế cận.

- XD bộ hồ sơ quản lý khoa học, quản lý hồ sơ theo công văn 68/BGD và CV 474/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2012 của Sở GD&ĐT và công văn 121 của Phòng, Điều lệ nhà trường và các văn bản quy định của sở và phòng. Có hồ sơ quản lý cho từng hoạt động riêng. Bộ hồ sơ quản lý nhà trường gồm: Hồ sơ quản lý CB, GV; hồ sơ quản lý HS; hồ sơ quản lý CSVC, tài sản; hồ sơ quản lý tài chính; các loại hồ sơ chuyên môn khác,... Hồ sơ quản lý phải đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ, chính xác và hợp lệ.

4. Công tác kiểm tra

a/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- Kiểm tra toàn diện: từ 30-40% tổng số CB, GV, NV.

- Kiểm tra đột xuất: 100% GV.

- Kiểm tra chuyên đề: từ 9 - 15 chuyên đề.

b/ Những biện pháp thực hiện:

-Xây dựng kế hoạch , cụ thể sát  với tình hình nhà trường có tính khả thi cao

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu: phát hiện trúng, đánh giá đúng, để có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học do Hiệu trưởng là trưởng ban.

- Bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ cốt cán làm công tác kiểm tra; đa dạng hoá các hình thức kiểm tra; tăng cường tổ chức kiểm tra đột xuất; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về thanh - kiểm tra hiện hành. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý đánh giá và điều chỉnh uốn nắn kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tránh hiện tượng kiểm tra hình thức, không sâu sát, kém hiệu quả nhất là trong hoạt động chuyên môn. (Tổ chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ giáo án thường xuyên; G.Hiệu chủ yếu kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề; Qua kiểm tra nếu có vi phạm hoặc có chênh lệch trong đánh giá xếp loại: tổ trưởng, tổ phó chịu trách nhiệm).

- Trường: Xếp lịch dự giờ, kiểm tra toàn diện đảm bảo đủ thành phần dự; góp ý, đánh giá nghiêm túc. Nếu GV có giờ dạy đợt kiểm tra toàn diện, báo trước xếp yếu: Không HTNV; Xếp T.Bình: Chỉ HTNV.

Trên đây là Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 của Trường THCS Tân Phong. Kính mong được sự xem xét, phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư để làm căn cứ chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- CB, GV, NV nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.

P. HIỆU TR­ƯỞNG

 

 

Đỗ Xuân Toàn

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

…………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................………………………………………………………………..

                                                 Tân Phong, ngày 02 tháng 09 năm 2017

                                                       Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                              Phạm Kế Nhất

 

 

 

 

 

Phần III

KẾ HOẠCH THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG

 

Tháng 8/2017

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh(nếu có)

01/8

Họp lãnh đạo mở rộng phân công nhiệm vụ,bàn về phân công chuyên môn

Ban chi ủy,BGH,CTCĐ,TT,kt vp

 

03/8

Tập trung CBGV sau hè,phân công chuyên môn

đ/c NhÊt ,Toµn+ CBGV

 

4/8

Họp tổ thảo luận chốt phân công chuyên môn,GVCN,GV bồi

Tổ trưởng điều hành

 

5/8

Học tập các văn bản: Luật viên chức, quy định đạo đức nhà giáo ,quy chế chuyên môn, pháp lệnh dân số

đ/c NhÊt + CBGV

 

8/8

Họp hội đồng thực hiện chuyên đề Gv chủ nhiệm

đ/c NhÊt ,Toµn,T­¬i,TuÊn ,Hµ ,BÝch

 

9/8

Giáo viên nộp đơn xin sử dụng giáo án in

Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm phổ cập.các nhóm chuẩn bị hồ sơ kiểm định

100% CBGV

 

10/8

xét duyệt ra qĐ Gv được sử dụng giáo án in

Gv nhận hồ sơ đầu năm

Triển khai những quy định về xây dựng kế haochj dạy học từng môn

 

BGH+ Dinh + Gv

 

10/8

Dự hội nghị tổng kết băm học 2016-2017

Ht

 

11/8

Gửi bài phát tập trung học sinh

đ/c H¹nh

 

15/8

tập trung học sinh nhận lớp, nhận lịch lao động vệ sinh,kế hoạch ôn thi lại

GVCN

 

15-17/8

các lớp tổng vệ sinh trường lớp,Họp Ht toàn tỉnh 17/8

đ/c NhÊt + GVCN

 

18-20/8

Học sinh thi lại

tổ chức tuần sinh hoạt tập thể,hs học nội quy viết cam kết thực hiện

đ/c Toµn cùng Gv được phân công

 

21/8

học chương trình tuần 1

Kiểm diện báo cáo số lương về PGD

đ/c NhÊt + NhÊt +GVCN

 

 

25/8

Họp Ht triển khai nhiệm vụ

Năm học 17-18 khối THCS

đ/c NhÊt

 

 

Họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh

 

 

 

Họp phụ huynh 14 lớp

 

 

 

 

Tháng 9/2017

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

2-3/9

Nghỉ quốc khánh

 

 

05/ 9

Khai giảng năm học

CBGV+HS

 

06/9

Tập huấn Gv dạy nghề

Dinh + Quúnh

 

07/9

Khai giảng lớp nghề, báo cáo số liệu đầu năm.báo cáo sau khai giảng

BGH+ GVCN khối 8,GV dạy

 

 

Phát động thi KHKT,KTLM

Ht

 

 

Xây dựng kế hoạch

Phê duyệt kế hoạch giảng day

TT+ GV

 

 

Hoàn thiện số liệu phổ cập đầu năm

 

 

07-8/9

Họp Hiệu phó + GV thể dục

 

 

07/9

Họp tổ trưởng

 

 

 

Tổ chức chuyên đề sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

 

 

9/9

Báo cáo kiểm định

 

 

14/9

Duyệt kế hoạch

Ht+ HP

 

18-20/8

Lập đội hình thi đấu TT

 

 

22/8

Bồi dưỡng , các đội tuyển

GVBG

 

25/9

Giao ban cụm Minh Lãng

9 thành phần

 

27/9

Duyệt dạy thêm học thêm

Ht+ HP

 

29/9

Tổ chức hội nghị CNVC

CTCĐ+ Ht

 

 

Hoàn thiện đăng ký thi đua lập hồ sơ

đ/c S¬n

 

 

Hoàn thiện hồ sơ học sinh

đ/c Hp+ VP+ GVCN

 

 

Tổng kiểm tra hồ sơ

Ban KT

15/9

 

Đại hội liên đội

 

 

 

Lập danh sách học sinh bồi giỏi cụm

Gv Bồi nôp HP kiểm tra lập danh sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2017

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

01/10

Khai giảng lớp bồi cụm các môn Văn,Toán,Anh khối 6,7 môn lí hoá lớp 8

đ/c NhÊt + Toµn + H»ng,Th¶o,H­êng,HiÒn,TuÊn

 

02/10-08/10

Phát động tuần lễ học tập suốt đời

 

 

03/10

Họp Ht

 

 

04/10

Nghỉ tết trung thu

 

 

05/10

Đóng dấu sổ điểm ,học bạ tại pgd

Nôp. Đăng ký thi đua theo mẫu

đ/c Sơn

 

đ/c Toàn

 

6/10

Lập danh sách cán bộ chủ chốt

HT

 

 

 

7/10-9/10

Tổ chức hội khỏe cấp trường

K6,7: Cầu lông cờ vua,bóng đá,Khối 8,9: Cầu lông cờ vua,bóng rổ bóng chuyền

BGH+ Liên đội+ GVCN + tổ nam công

 

10/10

Nhận bản mềm hồ sơ kiểm định

C¸c nhóm trưởng

 

 

11/10

Thi KHKT cấp trường chọn sản phẩm dự thi cấp cụm,cấp huyện

BGH+ TT,TP Gv hs

 

12/10

Phát động tuần lễ học tập suốt đời

HT

 

 

13/10

Ôn tập,lập danh sách học sinh dự thi HSG huyện lớp 9

HP chỉ đạo

 

15/10

Thi học sinh giỏi khối 9

Hp chỉ đạo

 

 

Tổ chức tập luyện chuẩn bị cho hội khỏe cấp cụm

 

 

 

Tổ chức chuyên đè

TT

 

 

Thi KHKT cụm

Nhất,Toàn,Tuấn ,Vui,HS

 

20/10

Nộp danh sách thi kiến thức GV

HT

 

17-22/10

Tổ chưc hội thi GV dạy giỏi cấp trường với GV đăng kí GVG huyện

BGH+ TT,TP

 

 

Kiem tra toàn diện gv theo kế hoạch

BGH+ TT+TP

 

 

Lập danh dách phòng thi học sinh theo học lực áp dụng cho cả năm

V¨n phòng

 

27/10

KT giữa kỳ I

BGH+ Gv

 

 

Duyệt phổ cập

HT+HP+VP

 

 

Giảng dạy chuyên đề: TT HCM

đ/c Thủy

 

 

Họp HT

đ/c Nhất

 

 

Tháng 11/2017

 

Ngày

Nội dung công việc

Ng­êi thực hiện

 

 

Phat động phong trào thi đua chào mừng 20/11

BGH+ TPT

 

 

Thi kiểm tra KT GV

 

 

 

Đón kiểm định

 

 

 

Tổ chức hội giảng cấp trường với GV còn lại

BGH+TT+TP

 

 

Tổ chức cho hs giải toán,anh mạng, Động viên học sinh tham gia học bồi tại thị trấn cbi thi HSG Tỉnh

GV Bồi Toán,Anh

 

 

Chỉ đạo GV,hs hoàn thiện sản phẩm dự thi KTLM

 

 

20/11

Tổ chức các hoạt động chào mừng,kỷ niệm 20/11

Nhất,Toàn ,Hanh

Sơn , VP – Mời GV về hưu

 

 

Tổ chức cho hs tham gia thi đấu hội khoẻ cấp cụm

 

 

 

Kiểm tra toàn diện giáo viên

 

 

 

Tổ chức chuyên đề GVCN

 

 

 

 

 

 

 

Hop HT

Nhất

 

 

 

 

Tháng 12/2017

 

Ngày

Nội dung công việc

Ng­êi thực hiện

 

 

Thi ATGT cấp trường

Đ/c liên,Liên đội

 

 

Luyện tập đội tuyển TDTT chuẩn bị hội khoẻ huyện

Gv được phân công

 

 

Tổ chức chuyên đề

 

 

 

Động viên học sinh chuẩn bị thi HSG Tỉnh

BGh

 

16/12

Thi HSG lớp 9

BGH+ HS

 

 

Tổ chức ôn tập chuẩn bị thi hết kỳ 1

 

 

 

Thi sáng tạo KHKT tại Minh thành( Nếu có)

 

 

 

Lập danh sách Gv coi thi,học tập quy chế

BGH

 

 

Các tổ chức viết báo cáo sơ kết

 

 

 

HS dư thi mạng theo các vòng

GV bồi

 

 

 

KT toàn diện,Tổng KT hồ sơ

Ban KT

 

25/11

Nộp tên dự án KHKT

đ/c Toàn

 

 

 

Họp HT

đ/c NhÊt

 

 

Tháng 01/2018

 

Ngày

Nội dung công việc

Ng­êi thực hiện

 

 

Kiểm tra học kỳ 1

HT điều hành coi, HP điều hành chấm tại cụm

 

 

Sơ kết học kỳ I

 

 

 

Hội giảng vòng 2

 

 

 

Tc cho HS tham gia thi ATGT cấp cụm

BGH+ h¹nh ,Thanh

 

 

Tổ chức quyên góp giúp đỡ hs khó khăn

 

 

 

Ngh tết Đinh Dậu

 

 

 

Thi vận dụng KTLM-DH tích hợp cấp cụm (2spGV, 2sp HS/trường)

Nhất , Toàn,2-tt +GV ,HS dự thi

 

 

Tổ chøc hs giai toán,anh mạng

Gv bồi

 

 

Lập danh sách Gv tham dự hội giảng cấp huyện,danh sách Gv tham dự Gv giỏi cấp tỉnh

Hp

 

 

KiÓm tra Gv theo kế hoạch

Ban kt

 

 

Họp HT-sơ kết HKI tại PGD

đ/c NhÊt

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/2018

 

 

Nộp danh sách GV dự hội giảng V2, t/c hội giảng v2 tại cụm

 

 

 

Họp cụm trưởng bốc bài v3

 

 

 

Thi KTLM cấp huyện

 

 

 

Đón kiểm tra

 

 

 

Kieemr tra hồ sơ Gv,Kiểm tra toàn diện

Ban KT

 

 

Luyen tập chuan bi cho Hkhỏe

GV được phân công

 

 

Hội khoẻ phù đổng cấp huyện – CV 53/SGD

 

 

 

Tham gia các cuộc thi mạng

 

 

 

To chức các chuyên đề đổi mới PP

BGH,TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp HT tháng 2

Nhất

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2018

 

 

Hội giảng v3 chọn GV dạy giỏi cấp Tỉnh

 

 

 

Kiểm tra các tiêu chuẩn RLTT- đón kiểm tra

 

 

 

Tham gia các cuộc thi mạng

 

 

18-19

Đón đoàn ktra KĐCLGD

 

 

18/3

Kiểm tra giữa học kì II

 

 

 

Hội giảng v3 tại Chu Văn An

 

 

 

Duyệt RLTT (cuối tháng 3)

 

 

10-20/3

HKPĐ cấp tỉnh – CV534/SGD (Đkinh, C.lông, B.rổ, B.chuyền, C.vua -TD)

 

 

 

Xây dựng kế hoạch phát triển

 

 

 

Tổ chức đợt thi đua chào mừng 26/3

 

 

 

Kiểm tra Gv theo kế hoạch

 

 

 

Tăng cường bồi giỏi cho hs khối 6,7,8

 

 

 

Họp HT tháng 3

 

 

 

 

Tháng 4/2018

 

 

Duyệt KH phát triển GD

đ/c NhÊt

 

 

Thi nghề PT (lịch SGD)

đ/c NhÊt và Gv được phân công

 

 

Nghỉ giỗ Tổ HV (10/3 ÂL)

 

 

 

Lập danh sách học sinh dự thi hsg khối 6,7,8 gửi cụm

đ/c Toµn,GVday bồi

 

Chiều 15/4

Khảo sát chọn HSG Huyện lớp 6,7,8

đ/c Toµn,TuÊn ,T­¬i,GV được điếu động

 

 

Xem thông báo KQ HSG

 

 

 

Tổ chức nói chuyện chuyên đè về ngày chiến tháng

đ/c H¹nh + Bác Tấm Ct HCCB

 

 

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

 

 

 

Kiểm tra giáo viên,KT hồ sơ lần 4

Ban kiểm tra

 

 

Tổ chức chuyên đề ôn tập

 

 

 

Đón kiểm tra

 

 

 

Họp HT

 

 

 

Tháng 5/2018

 

 

Hoàn thiện chương trình năm học, XD các báo cáo theo quy định

 

 

 

Lập danh sách phân công giáo viên coi chấm cuối năm

Tổ chức học tập quy chế

 

 

 

Kiểm tra cuối năm

 

 

 

Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp

 

 

 

Duyệt TN tại trường, tại PGD

 

 

 

Vào điểm ,hoàn thành hồ sơ cuối năm của học sinh

 

 

 

Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định

 

 

 

Duyệt lên lớp

 

 

 

Thu thập số liệu viết báo cáo tổng kết

 

 

 

Tổng kết năm học, bàn giao HS về địa phương

 

 

 

Tiếp nhân học sinh khối 6

 

 

 

Tháng 6/2018

 

 

Duyệt thi đua

HT+CTCĐ

 

 

Điều động CBGV làm nhiệm vụ thi

 

 

 

Tuyển sinh lớp 6

 

 

 

Tổ chức ôn thi tHPT

 

 

16

Thi tuyển sinh THPT

 

 

 

Hoàn thiện các báo cáo năm học nộp SGD

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 7/2018

 

 

Kiểm tra trực gác hè, phòng chống lụt bão…

 

 

 

Chủ động tham mưu với chính quyền về các khoản thu, viết dự toán

 

 

 

Tu sửa CSVC…

 

 

 

XD kế hoạch công tác HSG 8-9

 

 

 

… Dự tập huấn do Bộ tổ chức, tổ chức tập huấn, BDTX năm 2018

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Ngọc Dinh

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới