Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 243
Năm 2022 : 2.681
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác công khai trong hoạt động nhà trường năm học 2015-2016

PHÒNG GD & ĐT VŨ THƯ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN PHONG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


  Số .........../KH- THCS                         Tân Phong, ngày …… tháng ….. năm 2015

 

KẾ HOẠCH

 THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 

 

 


          Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD-ĐT về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về thực hiện quy định công khai trong hoạt động của nhà trường;

          Trường THCS Tân Phong xây dựng kế hoạch thực hiện công tác công khai trong hoạt động của đơn vị như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu chi tài chính, đảm bảo cho phụ huynh, các thành viên của nhà trường và xã hội biết. Từ đó, các thành viên trong nhà trường, phụ huynh học sinh và xã hội cùng thực hiện những nội dung mà đơn vị công khai. Cán bộ giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. NỘI DUNG CÔNG KHAI

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
 2. Công khai điều kiện đảm bảo về chất lượng giáo dục: Cơ sở vật chất; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên.
 3. Công khai về thu chi tài chính trong nhà trường.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Ông Phạm Kế Nhất - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chung.
 2. Ông Đỗ Xuân Toàn – P.Bí thư Chi bộ + Phó hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng GD thực tế.

  - Chất lượng giáo dục thực tế : Công khai số lượng học sinh; hạnh kiểm; học lực; kết quả cuối năm; số lượng HS đạt giải trong kỳ thi HSG các cấp; học sinh dự xét tốt nghiệp; học sinh được công nhận tốt nghiệp ( theo biểu mẫu 09)

  * Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục :

  - Cơ sở vật chất: Công khai số điểm trường, số phòng học, nhà vệ sinh, diện tích đất, diện tích sân chơi, diện tích phòng học, thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị điện tử , tin học, nguồn nước sạch (theo biểu mẫu 10)

  - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai về số lượng, trình độ đào tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ( theo biểu mẫu 11)

       -   Mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn Quốc gia: Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

        -  Kiểm định cơ sở giáo dục: Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 3. Oong Khiếu Mạnh Cường - Kế toán, chịu trách nhiệm :

* Công khai về thu chi tài chính trong nhà trường được thực hiện như quy định tại điểm a,c,d,đ của khoản 3 điều 4 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT.

- Thực hiện quy chế công khai tài chính theo QĐ 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính và thực hiện theo Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách.

- Các khoản thu chi NSNN: Các khoản chi lương, chi chuyên môn nghiệp vụ, chi khác chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học

- Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học .

    - Công khai các nguồn XHH; các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật, các khoản tiền , hiện vật do các tổ chức, cá nhân tài trợ thực hiện theo quy định.

-  Công khai các chính sách được nhà nước hỗ trợ cho học sinh, có danh sách công khai số lượng người học được hưởng các chính sách miễn, giảm các khoản đóng góp theo quy định .

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Đối với các nội dung quy định tại điều 6 của quy chế : Công khai cam kết về chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện đảm bảo về chất lượng giáo dục nhà trường công khai tại cuộc họp hội đồng sư phạm đầu năm học (tháng 8), hội nghị sơ kết học kì I (tháng 1), hội nghị tổng kết năm học (tháng 6) .

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường công khai các thông tin liên quan để cha mẹ HS nắm bắt và cùng thực hiện trong các cuộc họp ban đại diện hội phụ huynh học sinh, cuộc họp toàn thể phụ huynh học sinh ngay trong tháng 8 năm 2015.

Trong năm học 2015-2016 đơn vị thực hiện các khoản thu, mức thu theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Nhà trường niêm yết công khai tại bảng thông báo văn phòng nhà đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên, CNV nhà trường nắm bắt. Thời điểm niêm yết là tháng 8.

Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan đơn vị quản lý cấp trên khi có yêu cầu.

Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

 1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 3 điều 6 :

Thực hiện quy chế công khai tài chính: Công khai dự toán ngân sách ngay sau khi có quyết định giao dự toán và được cơ quan cấp trên thẩm định. Công khai các khoản thu đóng góp của người học ngay khi bước vào đầu năm học.

Công khai trên trang điện tử của nhà trường, dán niêm yết tại văn phòng nhà trường và công khai trước cuộc họp HĐ sư phạm, họp PHHS.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Tổ chức tự kiểm tra và đánh giá, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

     2. Các bộ phận, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

                                                                                                               

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Phòng GD-ĐT ( Để BC)                             
 • Lưu VT.                                                                                   

 

                                                                                                Phạm Kế Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Tác giả: Lê Ngọc Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới